Internationale projekter

Med 500.000 kr. årligt i perioden 2015-2017 støtter Røde Kors Hørsholm projektet ”A dignified Life for Children” på Madagaskar. Projektet støtter venskabsprogrammets tre hovedformål: 1. At yde konkret bistand til udsatte befolkningsgrupper, 2. at sikre en udvikling af de Røde Kors selskaber, vi samarbejder med og 3. at befordre en mellemfolkelig forståelse. Omkring 500 elever fra 7 skoler i området omkring byen Tana på Madagaskar bliver oplyst om og trænet i god hygiejne.  De får tildelt hygiejnesager og de skoler, som ikke har vand, får installeret nye pumper eller vandhaner. 17 frivillige fra Madagaskars Røde Kors’ beredskab er blevet trænet i psykosocial støtte, og p.t. laves der en detaljeret undersøgelse af, hvilke familier der er de mest sårbare og har mest behov for støtte. Lige så snart disse familier er fundet, begynder støtten til familierne.

Læs bestyrelsens 2016 årsberetning i sin helhed.