april 18

180 frivillige skaber overskud på 5,4 mio. kr.

Røde Kors Hørsholms bestyrelse 2017: Siddende fra venstre: Rachek Moldavsky (Bestyrelsesmedlem), Lise Frimodt (Sekretær), Jessica Malmquist (bestyrelsesmedlem) og Charlotte Millung Rasmussen (Suppleant) Stående fra venstre: Michael Rolf Jacobsen (Kasserer), Jerry Ritz (Kommunikationsansvarlig), Jørgen Jørgensen (Formand) og Ole Persson (Næstformand) Foto: Annie Ritz Plambech for Røde Kors
Røde Kors Hørsholms bestyrelse 2017:
Siddende fra venstre: Rachel Moldavsky (Bestyrelsesmedlem), Lise Frimodt (Sekretær), Jessica Malmquist (bestyrelsesmedlem) og Charlotte Millung Rasmussen (Suppleant)
Stående fra venstre: Michael Rolf Jacobsen (Kasserer), Jerry Ritz (Kommunikationsansvarlig), Jørgen Jørgensen (Formand) og Ole Persson (Næstformand). Foto: Annie Ritz Plambech for Røde Kors

180 frivillige i Røde Kors butikken på Usserød Kongevej og i Depotet i Kokkedal Industripark har bidraget til et 2016-overskud på 5,4 mio. kr. Det svarer til 30.000 kroner pr. frivillig.

Det fortalte lokalafdelingens formand Jørgen Jørgensen i sin beretning til generalforsamlingen den 23. februar.

Butiksudvidelsen med Depotet i Kokkedal Industripark er blevet en stor succes, både som depot og udstillingsplads for pladskrævende møbler, tæpper ol. Trods begrænset åbningstid har Depotet bidraget væsentligt til den stigende omsætning i butikken.

Et integrationsår

Røde Kors i Hørsholm har også mange frivillige på andre områder. På integrationsområdet har 60 frivillige arbejdet med integrationstilbud, onsdagstræf i Røde Kors Huset, lektiehjælp, sprogtræning, fælles madlavning, besøg i hjemmene med mere. I Hørsholm er der p.t. 40 familier med sammenlagt 100 børn og 70 enlige.

Vågetjenesten: 4 frivillige, incl. de 2 aktivitetsledere, har våget 146 timer fordelt på 8 forløb. Der er våget på plejecentre og i private hjem.

”Værket”, der drives i samarbejde mellem Røde Kors og Maryfonden, er et projekt med fokus på ensomme mennesker mellem 20 og 60 år, som inviteres til deltagelse i fælles aktiviteter. Der har været afholdt aktiviteter som fælles spisning, Musical i Det ny Teater og ”Danmark spiser sammen”.

Nørklerne: 26 frivillige har i gennemsnit strikket 34 stk. tøj, og der blev afsendt 878 stk. tøj til samlecentralen i Kiplev.

Førstehjælpskurser: 3 instruktører har i alt afholdt 28 kurser såsom ”Førstehjælp for børn”, ”Brug af hjertestarter”, ”Livreddende førstehjælp”og ”Færdselsrelateret førstehjælp”. En lovændring, som gør det muligt for 17-årige at få kørekort bevirkede ekstra travlhed i 2016.

Et medieår

Kommunikation: Røde Kors Hørsholm har været meget synlig i medierne – i Frederiksborg Amtsavis, Ugebladet og Ugebladets årbog. Der har været artikler om integrationsarbejdet, donationer til Aleppo, ekskursion til Madagaskar m.m. Røde Kors Hørsholms hjemmeside har vært besøgt 2401 gange, især vedrørende butikken og Facebook bruges aktivt.

Landsindsamlingen: Gav 111.041 kr., hvilket er knapt så meget som i 2016, men i tråd med det landsdækkende resultat. 175 indsamlere var på gaden og de 47 af ruterne blev varetaget af Rungsted Privatskole.

Internationale projekter: Lokalafdelingen støtter Madagaskar-projektet ”A dignified Life” med 500.000 kr. årligt. Projektet løber over en 3-årig periode fra 2015 til 2017. En Røde Kors delegatation fra Danmark besøgte Madagaskar i 2016, hvor landskontoret havde udvalgt Jerry Ritz, der er kommunikationsansvarlig i Hørsholm, til at deltage.

Et stabiliseringsår

Jørgen Jørgensen orienterede om, at 2016 har været et stabiliseringsår, som tages som udgangspunkt for 2017.  Bestyrelsen ønsker at have særligt fokus på

  • et øget pres på Integrationen ved yderligere 50 flygtninge i 2017 og derved behovet for flere frivillige
  • at pladsmangel – både for Butikken og Integrationen – skal adresseres
  • en øget synlighed – større aktivitet på hjemmesiden
  • ”Smid Tøjet Danmark”- indsamlingen
  • etablering af beredskab til indsættelse af humanitær indsats i tilfælde af større ulykker
  • en generel øget tilgang af nye frivillige

Beretningen blev godkendt med akklamation.

Du kan læse det fulde generalforsamlingsreferat her

Her kan du læse den skriftlige årsberetning.

På generalforsamlingen blev der indvalgt tre nye medlemmer til en bestyrelse på i alt syv. Du kan se alle navne og kontaktoplysninger her.


Tags


Kunne dette også være interessant?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}