maj 5

Besøg fra Grønlands Røde Kors

Og historien om en trailer-transport til Grønland

I starten af maj havde Røde Kors Hørsholm besøg af Mia Nilsson, Landsformand for Grønlands Røde Kors også kaldet Kalaallit Røde Korsiat. Hun var ledsaget af Julie Bendtsen, der ligesom Mia frivillig. De to kommer begge fra hovedstaden Nuuk, der i fugleflugtslinje ligger 3.516 km nordvest for Hørsholm og har cirka 17.500 indbyggere.

Mia startede sin karriere i Røde Kors genbrugsbutik og har arbejdet sig op derfra i den frivillige organisation. Julie har været aktiv med at udbrede Førstehjælpskurser, som er noget af en udfordring på grund af Grønlands store afstande og vejret. Udstyret til førstehjælps undervisningen flyves ud til de forskellige bygder fra Nuuk. 

I Hørsholm blev Mia og Julie modtaget i Butikken af koordinerende afdelingsleder Bente Østerbye og de fire bestyrelsesmedlemmer: Jessica á Rogvi (formand), Michael Rolf Jacobsen (kasserer), Lise Frimodt (frivillig koordinator) og Jerry Ritz (aktivitetsleder for kommunikation). 

Bente Østerby viste de interesserede gæster rundt. Gæsterne var meget imponerede over det store og flotte vareudvalg og de frivilliges indsats med at klargøre og præsenterer varerne så flot i butikken.

Et opstillingsbillede af gæsterne sammen med bestyrelsesmedlemmerne blev knipset af Lilli Kristensen, der arbejder i kassen. Herefter fortsatte turen til Røde Kors Møbler, hvor gæsterne og bestyrelsesmedlemmerne blev modtaget af afdelingsleder Lissie Ritz.

“Du kan da godt låne min trailer!”

Gæsterne fik en rundvisning på begge etager, og Julie forelskede sig på stedet i et pragtfuldt gammelt møbel som blev indleveret, en såkaldt ”sekretær” – en mellemting mellem en kommode og skrivebord udført i det fineste træ. Manden, der donerede det tunge møbel, syntes at hun skulle købe det. Julie svarede ham, at hun ville få svært ved at fragte det tunge møbel hjem, hvorefter han tilbød at hjælpe og udbrød, at hun da sagtens kunne låne hans trailer!  Så måtte hun fortælle den flinke mand, at hun boede i Grønland, så det kunne ikke klares med en trailer fra Kokkedal Industripark. 

Samarbejde under opsejling

Dagen sluttede i Røde Kors forenings- og kursuslokaler på Savsvinget. Efter en præsentation af Røde Kors Hørsholms mange aktiviteter og hvordan vi kommunikerer til offentligheden, drøftede de to “hold” muligheden for et tættere og mere forpligtende samarbejde mellem Grønlands Røde Kors og Røde Kors Hørsholm, med både erfaringsudveksling og støtte til nye konkrete tiltag i Grønland.

Der er store udfordringer i Grønland pga. sociale problemer, store afstande og lave temperaturer store dele af året.

Bestyrelserne for de to Røde Kors foreninger arbejder videre med at formulere en samarbejdsaftale efter det vellykkede besøg.  

Jessica á Rogvi, formand for Røde Kors Hørsholm siger:

”Jeg er meget begejstret for mødet med Grønlands Røde Kors, og bestyrelsen ser positivt på at indlede et nærmere samarbejde mellem Grønlands Røde Kors og Røde Kors Hørsholm”. 

Annie Birkvang fra Vågetjenesten, mangeårig Røde Kors frivillig i Hørsholm, deltog i den sidste del af mødet, da hun i privat regi planlægger at gæste Grønland i sommer, hvor hun vil besøge Nuuk og se nærmere på Røde Kors Grønlands aktiviteter, bl.a. den flotte genbrugsbutik i Nuuk.

Besoeg fra Groenland Gaester og bestyrelse

Besøg fra Grønland. Siddende fra venstre Jessica á Rogvi, Julie Bendtsen og Mia Nilsson, stående fra venstre Michael Rolf  Jacobsen, Lise Frimodt og Jerry Ritz (Foto: Lilli Kristensen)

07.052022 Groenland gaester i butikken

Bente Østerbye viser Julie Bendtsen og Mia Nilsson rundt i butikken. (Foto: Jerry Ritz)


Tags


Kunne dette også være interessant?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}