december 8

Dorthe Refstrup Sørensen er ny i Røde Kors bestyrelse

0  comments

Bestyrelsen har igen syv medlemmer, kvinderne i overtal 

Da Røde Kors Hørsholm afholdt generalforsamling tidligere på året, valgte Rachel Moldavsky at udtræde af lokalafdelingens bestyrelse, selvom hun ikke var på valg. Det var af arbejdsmæssige og private årsager. Rachel Moldavsky har været medlem af bestyrelsen siden 2015.

Der var genvalg til følgende bestyrelsesmedlemmer: Jessica á Rogvi, Lise Frimodt og Jerry Ritz. Udover de tre består bestyrelsen af Jørgen Jørgensen (formand), Jonna Farbmacher og Michael Rolf Jacobsen (kasserer), som ikke var på valg i år. Se referat fra Generalforsamlingen her.

Efterfølgende har bestyrelsen valgt at indsupplere Dorthe Refstrup Sørensen, så bestyrelsen igen består af syv medlemmer. Dorthe har deltaget som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen siden august og har således deltaget i bestyrelsens arbejde i nogle måneder. Hun er helt ny som frivillig i Røde Kors, som hun blev medlem af tidligere på året. Hun stiller op til valg på den kommende generalforsamling i 2022.

Kvinderne er igen i overtal i bestyrelsen, hvilket i øvrigt er gældende generelt i hele den humanitære hjælpeorganisation med næsten 35.000 frivillige alene i Danmark og 13 millioner frivillige i 192 lande.

Militært uddannet, stor ledererfaring

Dorthe Refstrup Sørensen er 56 år, og gift med Henrik. Sammen har de to store sønner, Christian 24 og Christopher 19, hvoraf den yngste stadig er hjemmeboende. Oprindelig stammer Dorthe fra Vojens i Sønderjylland nær Haderslev, byen, som er kendt for sit ishockeyhold og speedwayverdensmesteren Ole Olsen.

Siden 1993 har Dorthe og hendes mand boet i Hørsholm.  Dorthe startede sin over 35 år lange karriere i Forsvaret, da hun 19 år gammel blev konstabelelev i en politisk iværksat forsøgsordning med uddannelse af kvinder til forsvarets kampenheder. Forsøget faldt godt ud, og Dorthe fortsatte sin karriere i Forsvaret. I dag er hun major i Flyvevåbnet. Hun arbejder dagligt i Forsvarskommandoen som Teamleder for Forsvarets indsats i Ukraine.

Dorthe har gennemgået en lang række efteruddannelser, bl.a. en Master i voksenuddannelse ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Hun har boet et år i USA med sin familie i forbindelse med videreuddannelsen til major i Flyvevåbnet.  Hun har været udsendt til Bagdad i Irak i et halvt år, har gennemført en del rejser til Ukraine i forbindelse med Danmarks indsats i Ukraine. Dorthe har således stor ledererfaring.  

Var ikke et øjeblik i tvivl 

På spørgsmålet hvorfor Dorthe Restrup Sørensen valgte at indtræde i Røde Kors Hørsholms bestyrelse svarer hun: 

”Jeg fik en opfordring fra et bestyrelsesmedlem. Den kom på det helt rigtige tidspunkt, hvor jeg følte at jeg havde overskud til at gå ind i frivilligt arbejde. Røde Kors som organisation kender jeg både herhjemme fra og ude i verdens brændpunkter. Jeg respekterer deres humanitære indsats. Jeg mødte derefter hele bestyrelsen og aktiviteteslederne, jeg hørte om lokalafdelingens arbejde, både til generalforsamlingen og på et efterfølgende møde. Derefter var jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at jeg gerne vil være en del af det gode Røde Kors team”.  

Du har allerede nu været med i bestyrelsen i et par månederne, hvordan har det så været?

Dorthe Restrup Sørensen: 

”Jeg er blevet taget rigtig godt imod og har fået indfriet mine forventninger til fulde. Jeg har oplevet en demokratisk proces, hvor alle bliver hørt og en formand som forstår at inddrage de forskellige kompetencer som bestyrelsesmedlemmerne besidder. Det har også været interessant at se den tætte tilknytning mellem bestyrelsen og aktiviteteslederne, som deltager i bestyrelsesmøderne”.

Dorthe Restrup Sørensen er indsuppleret af den nuværende bestyrelse og stiller op til formelt at blive indvalgt af medlemmerne på den næste generalforsamling, som finder sted i februar 2022.   


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}