januar 23

Indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkaldes til generalforsamling og foredrag i Røde Kors Hørsholm Afdeling

Mandag den 24. februar 2020 kl. 19.00
Hørsholm Sognegård, Barakstien 2 (indgang fra Ridebanen), 2970 Hørsholm

Alle frivillige i Røde Kors Hørsholm er velkomne til at deltage i generalforsamlingen med taleret.  For at have stemmeret skal man være medlem senest 20 dage før generalforsamlingen.

Der er adgang fra kl. 18.30. Vi byder på sandwich, et glas vin eller andet at drikke samt kaffe og småkager.

Kl. 19.00 indledes med et foredrag af formanden for Ungdommens Røde Kors Troels Boldt Rømer.

Ungdommens Røde Kors – hvem er  vi og hvad udretter vi?

Røde Kors Hørsholm er en veletableret afdeling af Røde Kors med ca 250 medlemmer og ca. 350 frivillige. Langt de fleste frivillige er pensionister. Afdelingens bestyrelse har haft drøftelser med nogle engagerede unge mennesker om  muligheden af at etablere en Hørsholm  afdeling af Ungdommens Røde Kors med henblik på at engagere unge mennesker i Røde Kors’ hjælpearbejde her i vores område.

Troels Boldt Rømer formand URK

Troels vil fortælle om de mange gode initiativer, som Ungdommens Røde Kors tager rundt om i landet. Danmark er et velstående land, men der findes mange medborgere – unge som gamle – der har behov for en hjælpende hånd fra frivillige i Røde Kors.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen starter kl. 20.00 med dagsorden ifølge Røde Kors Danmarks vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om afdelingens virksomhed
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Afdelingens fremtidige virksomhed
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af
 7. Formand
 8. Bestyrelsesmedlemmer
 9. Suppleanter
 10. Revisor
 11. Eventuelt

Frister

Forslag til behandling under pkt. 5 skal være bestyrelsen i hænde senest den 14. februar 2019 og skal sendes til Jørgen Jørgensen, Fuglemosevænge 15, 2970 Hørsholm eller på mail til: hoersholm.formand@rodekors.dkMed venlig hilsen
Bestyrelsen

Alle medlemmer og frivillige, som endnu ikke har meddelt os deres e-mailadresse, bedes gøre dette til Michael Rolf Jacobsen på adressen: micjac@rodekors.dk.

Ved henvendelse til Michael kan man få tilsendt regnskab 2019 for Røde Kors Hørsholm pr. mail.

 

Her kan du se indkaldelse til generalforsamling i printer-venligt format


Tags


Kunne dette også være interessant?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}