maj 17

Forventninger til 2016 i Røde Kors Hørsholm

Jørgen Jørgensen, bestyrelsesformand. Foto: selfie.
Jørgen Jørgensen, bestyrelsesformand. Foto: selfie.

Den 25. februar afholdt Røde Kors Hørsholm generalforsamling med gode indlæg om Røde Kors syv principper ved Preben Søgaard, og Lars AP fortalte om, hvad det vil sige at være fucking flink.

Jørgen Jørgensen blev valgt til ny bestyrelsesformand og onsdag den 2. marts 2016 konstituerede bestyrelsen sig.

Ole Persson er næstformand, Michael Rolf Jacobsen fortsætter som kasserer, Lise Frimodt fortsætter som sekretær og Jessica Malmqvist og Rachel Moldavsky er nye bestyrelsesmedlemmer. Jerry Ritz er ny aktivitetsleder med ansvar for kommunikation og presse.

Du kan læse årsberetningen fra bestyrelsen her Årsberetning Røde Kors Hørsholm 2015.

Jørgen Jørgensen skriver følgende om forventningerne til 2016:

Forventninger til 2016

Vi må forvente, at den store udfordring med mange flere nye borgere i kommunen vil betyde endnu større aktivitet for de mange frivillige, der arbejder med integration. Og der bliver behov for endnu flere frivillige på dette område. Også den store stigning i genbrugsbutikkens aktivitet, som  vi oplevede i 2015, forventes at give behov for mange frivillige i 2016. Blandt andet vil den store succes med “Smid tøjet”-kampagnen i 2015 blive søgt gentaget.  Alle øvrige aktivitetsområder til gavn for udsatte i Hørsholm og i verden omkring os – i ind- og udland – forventes at fortsætte arbejdet i 2016 på samme høje niveau som sidste år.  Alt i alt vil der blive behov for mange flere frivillige til Røde Kors Hørsholm, og rekruttering af disse vil ikke mindst skulle opnås ved en endnu mere fokuseret indsats på kommunikationsområdet. Røde Kors Hørsholm vil i 2016 fortsætte det gode samarbejde med Hørsholm kommune, Frivilligcenteret og andre organisationer.

 


Tags


Kunne dette også være interessant?

Møde om tilskuddet til Grønland

Møde om tilskuddet til Grønland
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}