februar 2

Foredrag: Sven Bak-Jensen om den forskel Røde Kors gør

Sven Bak-Jensen. Foto: Jacob Nielsen
Sven Bak-Jensen. Foto: Jacob Nielsen

Generalforsamling og foredrag
torsdag den 22. februar 2018 kl. 19.00
Aktivitetscentret, Sophielund 25, 2970 Hørsholm

Alle frivillige i Røde Kors Hørsholm er velkomne til at deltage i generalforsamlingen med taleret. For at have stemmeret skal man være medlem senest 20 dage før generalforsamlingen.

Der er adgang fra kl. 18.30. Vi byder på en let buffet med pølse og ost, et glas vin eller andet at drikke samt kaffe og småkager.

Foredrag med Sven Bak-Jensen

Kl. 19.00 indledes med et spændende foredrag:
 Arbejdet med ledelse af Røde Kors ved Præsidenten for Røde Kors Sven Bak-Jensen
Sven Bak-Jensen, tidligere formand for Røde Kors Hørsholm, vil fortælle om, hvilken forskel Dansk Røde Kors gør i Danmark og i udlandet. Hvilke udfordringer der møder en humanitær organisation, hvis formål er at hjælpe mennesker i nød. Og hvad det betyder, at medlemmer og frivillige engagerer sig i Røde Kors arbejdet.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen starter kl. 20.00 med dagsorden ifølge Røde Kors Danmarks vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om afdelingens virksomhed
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Afdelingens fremtidige virksomhed
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af
  a. Formand
  b. Bestyrelsesmedlemmer
  c. Suppleanter
  d. Revisor
 7. Eventuelt

  Forslag til behandling under pkt. 5 skal være bestyrelsen i hænde senest den 12. februar og skal sendes til Jørgen Jørgensen, Fuglemosevænge 15, 2970 Hørsholm eller på e-mail

Tags


Kunne dette også være interessant?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}