marts 3

Generationsskifte: Jessica á Rogvi valgt som ny formand

Røde Kors lokalafdeling i Hørsholm afholdt forleden den årlige generalforsamling i Hørsholm Sognegård med rigtig flot fremmøde af både medlemmer og aktive frivillige. Formand Jørgen Jørgensen aflagde beretning om foreningens aktiviteter i 2021, og kasserer Michael Rolf Jacobsen fremlagde regnskab for det forgangne år.

På trods af Corona restriktioner og nedlukning i flere perioder, var årets resultat særdeles tilfredsstillende på grund af afdelingens to succesrige butikker, den på Usserød Kongevej og Møbler i Kokkedal Industripark.

Der var stor ros til de mange frivillige, der yder en indsats i afdelingens ni forskellige aktiviteter: Genbrug, Besøgsvenner, Integration, Nørklerne, Vågetjenesten, Julehjælp, Indsamling, Førstehjælp og Kommunikation.  

På dagsorden var der også valg til bestyrelsen, herunder valg til formandsposten. Jørgen Jørgensen, der har været formand siden 2016, havde meddelt at han ikke genopstillede til formandsposten, men gerne modtog valg til en plads i bestyrelsen. Den hidtidige næstformand Jessica á Rogvi, stillede op til formandsposten, og man kan godt tale om et generationsskifte, da hun er ca. 30 år yngre end Jørgen.

Den nyvalgte formand

Jessica á Rogvi, der er læge, fortalte at hun har svensk-tyrkisk baggrund og har arbejdet som frivillig i Røde Kors siden 2015. Hun er bestyrelsesmedlem siden 2016 og fra 2018 næstformand i bestyrelsen. Jessica á Rogvi sagde i sin præsentation: 

”Jeg har godt kendskab til Røde Kors organisationen. Jeg har både gennem mine tillidsposter i mit daglige arbejde som læge i kombination med mit arbejde i bestyrelsen erhvervet mig værdifulde erfaringer og kompetencer indenfor ledelse og organisation. Disse håber jeg at kunne bruge fremover, hvis jeg bliver valgt som formand. Desuden har jeg været så heldig at have vores afgående formand Jørgen som mentor i disse år samtidig med, at vi har en meget kompetent og fagligt bredt funderet bestyrelse, hvorfor jeg føler mig godt klædt på til at varetage denne post. Sidst men ikke mindst, så brænder jeg for det vigtige arbejde Røde Kors gør, både lokalt og internationalt”. 

Genvalg og nyvalg

Efter valg til formandsposten blev følgende bestyrelsesmedlemmer genvalgt: Michael Rolf Jacobsen, Jonna Farbmarcher og Jørgen Jørgensen samt nyvalg til Dorthe Refstrup Sørensen, som har været indsuppleret i den seneste valgperiode. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Lise Frimodt og Jerry Ritz, de var ikke på valg i år. På det efterfølgende konstituerede bestyrelsesmøde blev Jørgen Jørgensen valgt til næstformand og Michael Rolf Jacobsen til kasserer.    

Jessica á Rogvi blev efter sin præsentation valgt enstemmigt uden modkandidater og takkede for valget. Hun benyttede lejligheden til at takke sin forgænger Jørgen Jørgensen for hans indsat de seneste seks år: 

”Jørgen, du har med sin professionelle og diplomatiske ledelsesstil, blandet med en god portion empati, gjort, at bestyrelsens arbejde har været præget af professionalisme og åbenhed og bestyrelsesmøderne har været et rum hvor alle har følt sig hørt. Du har en evne til at samle folk og til at se og formå at udnytte kompetencerne i dine medspillere. Vi er derfor enormt glade for dit tilsagn om fortsat at være en del af bestyrelsen. Vi glæder os til det fortsatte samarbejde”. 

28.02.2022 Svend Bak Jensen Jessica á Rogvi og Jørgen Jørgensen

Svend Bak-Jensen (tv), præsident for Røde Kors Danmark og tidligere formand for Røde Kors Hørsholm, ønsker Jessica á Rogvi tillykke med valget som ny formand for Røde Kors Hørsholm og takker den afgående formand Jørgen Jørgensen for hans indsat som formand i de sidste seks år (Foto: Jerry Ritz)


Tags


Kunne dette også være interessant?

Møde om tilskuddet til Grønland

Møde om tilskuddet til Grønland
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}