marts 13

Generalforsamling 2019: Genvalg til rutineret bestyrelse

Røde Kors Hørsholm Generalforsamling 2019

Ligesom sidste år var der genvalg til de tre af bestyrelsens medlemmer, som var på valg. Et tydeligt tegn på en respekteret og rutineret bestyrelse. På suppleant-niveau er nye kræfter klar i kulissen. Som første suppleant valgtes Jonna Farbmacher, Fredensborg, og som anden suppleant Piet Boidin, Hørsholm.

Røde Kors Hørsholms generalforsamling torsdag den 21. februar afveg ikke synderligt fra de senere af slagsen. De mere end 200 frivillige har igen præsteret til det, der i deres egen skoletid hed UG med kryds og slange, siden justeret til et 13-tal og endnu senere til 12-tallet.

Genbrugsbutikken på Usserød Kongevej har igen slået sin egen rekord og cementeret positionen som Danmarks største business succes i genbrugsgenren.

Den eneste større afvigelse fra sædvane var sådan set, at genbrugsaktiviteternes leder igennem de sidste fire år, Michael Clausen, i januar overlod stafetten til Hørsholms forhenværende beredskabschef og mangeårige Røde Kors frivillige Leif B. Johansen.

Michael Clausen aflagde en sidste “beretning” for genbrugsaktiviteterne i form af et foredrag forud for selve generalforsamlingen.

Ekstra opgave til Leif B. Johansen

Ud over at lede aktiviteterne i genbrugsbutik og møbelforretning skal Leif B. Johansen fremover også stå i spidsen for at udvikle en helt ny frivillig-dimension i det lokale beredskab, nemlig etableringen af “Beredskabet til indsættelse af humanitær indsats i tilfælde af større ulykker” i samarbejde med Hørsholm Kommune, Røde Kors Landskontoret og andre Røde Kors lokalafdelinger. Leif B. Johansen er ny aktivitetsleder for dette pionérarbejde.

I kraft af de omtalte genvalg tæller bestyrelsen fremdeles formanden Jørgen Jørgensen, næstformanden Ole Person, kasserer Michael Rolf Jacobsen, kontorleder i butikken Lise Frimodt, bestyrelsesmedlem Jessica Malmqvist, bestyrelsesmedlem Rachel Moldavsky og bestyrelsesmedlem med ansvar for presse og kommunikation Jerry Ritz.

Læs her det fulde referat af generalforsamling 2019 og beretning 2018

20190221 215036
På valg til bestyrelsen var Lise Frimodt, Jerry Ritz og Jessica Malmquist, som alle blev genvalgt for en periode på to år.

 

20190221 191242
Michael Clausen, tidligere aktivitetsleder for Røde Kors butikkerne i Hørsholm og Kokkedal holdt foredrag om butikkerne som optakt til generaforsamlingen.

 

Røde Kors Hørsholm Generalforsamling 2019
Op imod 80 medlemmer og aktive frivillige deltog i Røde Kors Hørsholms ordinære generalforsamling 21. februar 2019 på Sophielund Aktivitetscenter.

Tags


Kunne dette også være interessant?

Møde om tilskuddet til Grønland

Møde om tilskuddet til Grønland
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}