november 20

Hjælp Røde Kors i Hørsholm med at give udsatte familier en god jul

Mens de fleste glæder sig til julen, er højtiden for udsatte familier ofte forbundet med ekstra store bekymringer. Det gør Røde Kors i Hørsholm noget ved. Julehjælpen giver børnefamilierne et vigtigt lyspunkt i en trængt hverdag, og derfor håber Røde Kors, at borgerne i Hørsholm vil støtte op.

Det er ikke alle, der glæder sig til juleaften. For når julen nærmer sig, får mange børn i Danmark ondt i maven. De vokser op i udsatte familier, hvor der ikke er råd til julemiddag og juletræ med pakker under. Og når vennerne og klassekammeraterne begynder at glæde sig og ønske sig, kan de ikke være med. 

Derfor samler Røde Kors igen i år penge ind til at kunne uddele julehjælp. For med julehjælpen giver Røde Kors udsatte børnefamilier et vigtigt pusterum, hvor forældrene kan få lov til at smide bekymringer for en stund, og børnene får mulighed for at opleve julens glæder på lige fod med deres kammerater. 

Maja Bilde, Aktivitetsleder for integration og julehjælp i Røde Kors Hørsholm, siger: ”Sidste år gav Røde Kors Hørsholm julehjælp til 100 lokale udsatte familier med behov for støtte, og håbet er, at det igen i år vil være muligt at glæde en masse familier”.

Ansøgningsskemaer for borgere bosat i Hørsholm Kommune til Røde Kors julehjælp kan hentes i Røde Kors Butikken, på Hørsholm Rådhus og på Hørsholm Bibliotek i Trommen. Ansøgningerne skal afleveres på Rådhuset senest den 28. november.    

”Vi håber at der er borgere som vil støtte op og give et bidrag til julehjælpen. Vi sikrer at hjælpen går til værdigt trængende, idet vi har et tæt samarbejde med Hørsholm Kommune, som godkender ansøgningerne,” siger Jerry Ritz, kommunikationsansvarlig og bestyrelsesmedlem i Røde Kors.

Jerry Ritz advarer imod falske og uautoriserede indsamlinger, som man kunne opleve sidste år i Hørsholm og tilføjer: ”Ved at støtte Røde Kors’ Julehjælp, er man sikker på, at støtten kan være med til give børnene og deres familier noget at samles om og glædes over i juletiden”. 

Ønsker man at hjælpe Røde Kors med at give julehjælp til udsatte børnefamilier, kan man støtte indsamlingen på www.rødekors.dk/jul.

For 800 kr. kan Røde Kors uddele årets julehjælp til en udsat familie i Danmark. I dagene op til juleaften vil familierne modtage et gavekort til COOPs butikker på en værdi af 800 kroner, så de kan nyde julen sammen.

Røde Kors står også klar, når julen er forbi
Røde Kors Hørsholm hjælper også familierne, når julen er slut, og det igen bliver hverdag. Resten af året tilbydes børnefamilierne den hjælp og støtte, de har brug for, gennem Røde Kors’ sociale aktiviteter, så de får mere overskud i hverdagen. ”Vi tilbyder familielejre i skolernes sommerferie og lige nu er vi ved at få etableret en familienetværk som en helt ny aktivitet” siger Jørgen Jørgensen, formand for Røde Kors Hørsholm.       

Nøgletal

I 2020 gav 196 Røde Kors afdelinger julehjælp til 13.300 familier

Gennem de seneste år er efterspørgslen på julehjælp fra Røde Kors steget: – I 2012 uddelte Røde Kors julehjælp til 4.000 familier. Dermed var der mere end tre gange så mange familier, der modtog julehjælp i 2020 som i 2012.

791 frivillige var involverede i julehjælp i 2020

Julehjælpen er i øvrigt vores hyppigst anvendte metode til at rekruttere familier til Røde Kors’ familienetværk.

Kilde: rødekors.dk

Julen skal være en glad tid for alle

Julen skal være en glad tid for alle


Tags


Kunne dette også være interessant?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}