maj 24

Informationsmøde om Grønland – referat

Den 22. maj kl 18:00 afholdt Røde Kors Hørsholm informationsmøde om samarbejdet med Grønland Røde Kors. Mødet blev afholdt efter beslutning herom på den ordinære generalforsamlinger. Mødet forgik på foreningens kontor og var annonceret i forvejen på bla foreningens hjemmeside.

Mødet blev åbnet af Tomas Dyrbye, formand der gav følgende opdatering:

CITAT:

I 2022 indgik RK Hørsholm et samarbejde med Grønlands Røde Kors. 

Arrangementet blev indgået i bedste mening. Samarbejdet skulle bestå i en form for sparring og erfaringsudveksling og med et økonomisk bidrag på DKK 250.000 per år i tre år. 

I fællesskab med den grønlandske bestyrelse blev det besluttet, at pengene i første omgang skulle gå til førstehjælpskurser og særlige kulderesistente hjertestartere.

Den 21. januar 2023 deltog bestyrelsen virtuelt på en del af Grønlands Røde Kors repræsentantskabsmøde. Grønlands Røde Kors skulle have været med på virtuel forbindelse på vores Generalforsamling i februar 2023, men på grund af tidsforskellen mellem Danmark og Grønland kunne det ikke lade sig gøre.

Desværre har flere af lederne i GRK, inkl. deres bogholder, efterfølgende forladt organisationen, hvorfor det bl.a. har været svært for den nuværende Bestyrelse at få indsigt i, hvad pengene tidligere er blevet brugt til. 

Vi har forsøgt gentagne gange at få den aftalte dokumentation for de to år vi indtil nu har betalt. 

Vi har talt med RK landskontoret om situationen. 

Bestyrelsen har derfor besluttet at sætte aftalen på hold indtil videre. Landskontoret støtter den beslutning.

Vi har ikke taget stilling til hvad det vil kræve evt. at sætte aftalen i kraft igen.

Senest har RKG, i går, beklaget vores beslutning og lovet, at de vil være i stand til at leve op til den aftalte rapportering. Det har bestyrelsen ikke drøftet endnu.

Er der spørgsmål?

CITAT SLUT

Der fulgte en kort drøftelse med de fremmødte. Blandt andet blev det fremført, at der bør være tydelige formål aftalt for sådanne aftaler, før de sættes i gang, og tydeligt aftalt rapportering. Det blev også foreslået at give hardware i stedet for penge.

Mødet sluttede kl 18.20.

Referatet offentliggøres til foreningens medlemmer.


Tags


Kunne dette også være interessant?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}