Logo_RGB 78

Integration – samvær på tværs af kulturer

Aktivitetsleder Maja Bilde sammen med Ismaeil, som efter kort tid i Hørsholm har fået fast job hos Schou gruppen. Foto: Carina Mosbæk

Aktivitetsleder Maja Bilde sammen med Ismaeil, som efter kort tid i Hørsholm har fået fast job hos Schou gruppen. Foto: Carina Mosbæk

Hvis du vil være frivillig og hjælpe med integrationen i Hørsholm, kan du kontakte:
Aktivitetsleder Maja Bilde på telefon 5178 9551 eller mail på dette link.

  • Vi bidrager til succesfuld integration i lokalsamfundet.
  • Vi hjælper nye flygtninge (nye borgere) med at falde til i Hørsholm.
  • Vi skaber trygge rammer, hyggeligt samvær, netværk og relationer på tværs af kulturer.
  • Vi opretholder kontakten til flygtningefamilier, der har boet i Hørsholm i flere år.

Siden november 2014 har vi haft en ugentlig integrationsaften  i Røde Kors huset for alle nye flygtninge fra især Syrien og Eritrea. Her skabes relationer, flygtninge (Nye borgere) fortæller om deres land, vi fortæller om Røde Kors og livet i Danmark og vi hjælper med aktuelle spørgsmål.

Vi har blandt andet været på bustur, på biblioteket, på Jagt og Skovbrugsmuseet, og vi har hjulpet med cykler og andre praktiske ting. Nogle mødes jævnligt privat med nye flygtninge for at sikre netværk, integration og relationer. Vi forsøger at have en kontaktperson/familie til hver ny borger.

Mindst 1 gang om året mødes vi alle til et stort fælles hyggeligt arrangement for både “gamle” og nye flygtninge.

I juni 2015 blev Maja Bilde tildelt prisen som “Årets frivillig 2015” i Hørsholm. Læs artiklen i ugebladet på dette link.

Se artikel på dette link om en god oplevelse til ishockey.

Siden januar 2015 er der kommet 45Tur til København sommer 2015. nye frivillige til – det er vi meget taknemmelige for, da behovet er stort. Hørsholm modtog i alt 214 flygtninge/nye borgere i 2015 (inklusive familiesammenføring).

Sådan arbejdede vi med området i 2017

Også i 2017 ankom der en del flygtninge som nye borgere i Hørsholm. Der er således 44 familier med 113 børn samt 60 enlige i vores lokalområde, og der forventes 25 nye flygtninge samt et antal familiesammenførte. På den baggrund er der fortsat brug for flere frivillige.

I integrationsarbejdet arbejder ca. 55 frivillige, som hver især bidrager med aktiviteter, der medvirker til, at nye og gamle flygtningefamilier integreres i lokalsamfundet. Flere af de frivillige er besøgsvenner for familier og enlige.

Aktiviteterne består bl.a. af cafe hver onsdag på Savsvinget 4 D, lektiehjælp og sprogtræning, fælles madlavning, besøg i hjemmene, hjælp til at læse og forstå breve og dokumenter fra offentlige myndigheder, sociale arrangementer, udflugter og fællesspisning, hjælp til børns fritidsaktiviteter og deltagelse i Røde Kors’ ferielejre.

Jette Sangberg er stedfortræder for Maja Bilde.

Læs bestyrelsens komplette årsberetning for 2017.