Samvær på tværs af kulturer

Aktivitetsleder Maja Bilde sammen med Ismaeil, som efter kort tid i Hørsholm har fået fast job hos Schou gruppen. Foto: Carina Mosbæk

Aktivitetsleder Maja Bilde sammen med Ismaeil, som efter kort tid i Hørsholm har fået fast job hos Schou gruppen. Foto: Carina Mosbæk

Hvis du vil være frivillig og hjælpe med integrationen i Hørsholm, kan du kontakte:
Aktivitetsleder Maja Bilde på telefon 5178 9551 eller mail på dette link.

  • Vi bidrager til succesfuld integration i lokalsamfundet.
  • Vi hjælper nye flygtninge (nye borgere) med at falde til i Hørsholm.
  • Vi skaber trygge rammer, hyggeligt samvær, netværk og relationer på tværs af kulturer.
  • Vi opretholder kontakten til flygtningefamilier, der har boet i Hørsholm i flere år.

Siden november 2014 har vi haft en ugentlig integrationsaften  i Røde Kors huset for alle nye flygtninge fra især Syrien og Eritrea. Her skabes relationer, flygtninge (Nye borgere) fortæller om deres land, vi fortæller om Røde Kors og livet i Danmark og vi hjælper med aktuelle spørgsmål.

Vi har blandt andet været på bustur, på biblioteket, på Jagt og Skovbrugsmuseet, og vi har hjulpet med cykler og andre praktiske ting. Nogle mødes jævnligt privat med nye flygtninge for at sikre netværk, integration og relationer. Vi forsøger at have en kontaktperson/familie til hver ny borger.

Mindst 1 gang om året mødes vi alle til et stort fælles hyggeligt arrangement for både "gamle" og nye flygtninge.

I juni 2015 blev Maja Bilde tildelt prisen som "Årets frivillig 2015" i Hørsholm. Læs artiklen i ugebladet på dette link.

Se artikel på dette link om en god oplevelse til ishockey.

Tur til København sommer 2015.

Siden januar 2015 er der kommet 45 nye frivillige til. Det er vi meget taknemmelige for, da behovet er stort. Hørsholm modtog i alt 214 flygtninge/nye borgere i 2015 (inklusive familiesammenføring).

Sådan arbejdede vi med området i 2018

Der er indgået en aftale mellem Hørsholm kommune og Røde Kors Hørsholm om integrationsarbejdet. Kommunen har en række lovmæssige forpligtelser, som den skal tage sig af, medens integrationsaktivitetens opgaver er af social og humanitær karakter.
Ca. 50 frivillige har iværksat aktiviteter for de 330 flygtninge og familiesammenførte hustruer og børn, som befinder sig i kommunen. 

Den største aktivitet er onsdagscafeen, hvor ca. 40-50 personer samt ca. 10 frivillige deltager. I cafeen ydes lektiehjælp, sprogtræning, fælles madlavning, og ved hjælp af tolke gives der oplysninger om danske forhold, således at integrationen fremmes. Derudover arrangeres ture til kulturelle seværdigheder og andre arrangementer. 

Der er opstartet et haveprojekt, hvor 15 familier er tildelt en mindre jordlod ved Lågegyde. Lokalafdelingen har finansieret køb af brugte cykler til flygtningene.
De mange aktiviteter samt stadig nye flygtninge betyder, at der fortsat er brug for flere frivillige.