Internationale projekter

Med 500.000 kr. årligt i perioden 2015-2018 støtter Røde Kors Hørsholm projektet ”A dignified Life for Children” på Madagaskar. Projektet støtter venskabsprogrammets tre hovedformål:

  1. at yde konkret bistand til udsatte befolkningsgrupper,
  2. at sikre en udvikling af de Røde Kors selskaber, vi samarbejder med og
  3. at befordre en mellemfolkelig forståelse. Bestyrelsen besluttede i 2017 at give tilsagn om årligt støtte til projektet på 500.000 kr. i 4 år, 2015-2018.

Røde Kors Hørsholm har i årets løb haft internationalt besøg, bl.a. af repræsentanter for Røde Kors fra Sydsudan og Nordkorea samt af generalsekretæren for Internationalt Røde Kors, Geneve.

Læs bestyrelsens komplette årsberetning for 2017.