februar 5

Lokalafdelingen indkalder til generalforsamling

Hermed indkaldes til generalforsamling og foredrag i Røde Kors Hørsholm Afdeling torsdag den 21. februar 2019 kl. 19.00 i Aktivitetscentret Sophielund, 2970 Hørsholm.

Alle frivillige i Røde Kors Hørsholm er velkomne til at deltage i generalforsamlingen med taleret. For at have stemmeret skal man være medlem senest 20 dage før generalforsamlingen.

Der er adgang fra kl. 18.30. Afdelingen byder på en let buffet med pølse og ost, et glas vin eller andet at drikke samt kaffe og småkager.

Kl. 19.00 indledes med et spændende foredrag om hvordan Røde Kors Genbrugsbutikken har udviklet sig til en enestående succes.
 Den netop fratrådte leder af Genbrugsbutikken, Michael Clausen, beretter om sit og 200 frivilliges arbejde siden 2014 med at udvikle Genbrugsbutikken til at blive landets absolut største.

Dagsorden

Generalforsamlingen starter kl. 20.00 med dagsorden ifølge Røde Kors Danmarks vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om afdelingens virksomhed
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Afdelingens fremtidige virksomhed
5. Indkomne forslag
6. Valg af
a. Bestyrelsesmedlemmer
b. Suppleanter
c. Revisor
7. Eventuelt

Forslag til behandling under pkt. 5 skal være bestyrelsen i hænde senest den 11. februar 2019 og skal sendes til Jørgen Jørgensen, Fuglemosevænge 15, 2970 Hørsholm eller på denne e-mail

Alle medlemmer og frivillige, som endnu ikke har meddelt lokalafdelingen deres e-mail-adresse, bedes gøre dette til Michael Rolf Jacobsen. 
Ved henvendelse til Michael kan man desuden få tilsendt regnskab 2018 for Røde Kors Hørsholm pr. e-mail.


Tags


Kunne dette også være interessant?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}