februar 16

Fin opbakning fra lokalpressen

“Røde Kors Hørsholm var i 2017 igen synlig i lokalpressen med betalte annoncer, men også med mange redaktionelle artikler i såvel Ugebladet for Hørsholm som dagbladet Frederiksborg Amts Avis. Det har resulteret i mange positive artikler om lokalafdelingens virke på de meget forskellige aktivitetsområder.”

Sådan hedder det i bestyrelsens beretning til Røde Kors Hørsholms generalforsamling torsdag den 22. februar kl. 19 i Aktivitetscenter Sophielund.

Måske for at understrege sandhedsværdien i dette udsagn, bringer Ugebladet den 15. februar en pæn omtale af Røde Kors Præsident Sven Bak-Jensens foredrag samme sted samme tid.

Sven Bak-Jensen, der er tidligere formand for lokalafdelingen i Hørsholm, vil i denne optakt til generalforsamlingen fortælle om, hvilken forskel Dansk Røde Kors gør i Danmark og i udlandet. Hvilke udfordringer der møder en humanitær organisation, hvis formål er at hjælpe mennesker i nød. Og hvad det betyder, at medlemmer og frivillige engagerer sig i Røde Kors arbejdet.

Ugebladets artikel

https://www.rkhorsholm.dk/generalforsamling-roede-kors-hoersholm-2/


Tags


Kunne dette også være interessant?

Møde om tilskuddet til Grønland

Møde om tilskuddet til Grønland
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}