Hjemmesiden www.rkhorsholm.dk drives af Røde Kors afdelingen i Hørsholm for at informere om lokale og landsdækkende Røde Kors aktiviteter, de frivilliges arbejde og vigtige nye tiltag.

I hjemmesidens nuværende design indsamler vi ikke ip-numre, email-adresser eller nogen andre personlige data om hjemmesidens besøgende.

Vi indsamler derimod anonymiserede data om besøgende og deres adfærd. Dette sker udelukkende for at hjælpe os med at udvikle hjemmesiden, så den bedst muligt lever op til de besøgendes forventninger og behov.

Til dette benytter vi ikke cookies. Vi benytter det GDPR-godkendte analyseværktøj Matomo. Skulle du alligevel ønske at være 100% privat, kan du slå tælleren fra her:

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

På kontaktsiden videregiver vi kontaktoplysninger for de folkevalgte og frivillige kontaktpersoner i det lokale Røde Kors – navn, email og telefonnummer. Dette sker altid med personligt tilsagn. Disse data opbevares og formidles indtil kontaktpersonen frasiger sig sit hverv eller indtil kontaktpersonen anmoder os om at slette de pågældende data.