februar 5

Fotofortælling fra Madagaskar og ordinær generalforsamling

Madagaskar børn i skolenTid: Torsdag den 23. februar kl. 19.00
Sted: Hørsholm Sognegård, Barakstien 2, indgang fra Ridebanen, Folehavevej 2.
Alle er velkomne.  Der er adgang fra kl. 18.30, hvor bestyrelsen byder på en let buffet med pølse og ost, et glas vin eller andet at drikke samt kaffe og småkager.

Torsdag den 23. februar kl. 19 kan medlemmer af Røde Kors Hørsholm overvære en fotofortælling fra Madagaskar, et af verdens fattigste lande, hvor lokalafdelingen har påtaget sig et særligt ansvar. Efter foredraget holdes den ordinære generalforsamling med start kl. 20.00.

Både foredrag og generalforsamling holdes i Sognegården, Barakstien 2. Her er adgang fra kl. 18.30, hvor bestyrelsen byder på en let buffet med pølse og ost, et glas vin eller andet at drikke samt kaffe og småkager.

Aftenen indledes med fotofortællingen ”Karius, Baktus og Krokodillehullet” af Jerry Ritz, der i en lang årrække har været frivillig i Røde Kors. I slutningen af 2016 deltog Jerry som medlem af en delegation fra Røde Kors i Danmark på en studie- og inspektionsrejse til Madagaskar, hvor Røde Kors Hørsholm medfinansierer et udviklingsprojekt. Mendrika, som projektet kaldes, betyder ’et værdigt børneliv’ og omfatter et stort antal elever fra syv skoler. Projektet tilvejebringer bl.a. pumper, vandhaner og læring om god hygiejne. Jerry viser billeder og fortæller om sine personlige indtryk af rejsen og oplevelsen af, hvordan bidrag fra Røde Kors Hørsholm gør nytte i et af de allerfattigste lande i verden.

Efter foredraget holdes den ordinære generalforsamling med start kl. 20.00.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om afdelingens virksomhed
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Afdelingens fremtidige virksomhed
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af Bestyrelsesmedlemmer
  Suppleanter
  Revisor
 7. Eventuelt

For at have stemmeret skal man være medlem senest 20 dage før generalforsamlingen. Forslag til behandling under pkt. 5 skal være bestyrelsen i hænde senest den 13. februar og skal sendes til Jørgen Jørgensen, Fuglemosevænge 15, 2970 Hørsholm eller på email.

Alle medlemmer og frivillige, som endnu ikke har meddelt os deres e-mailadresse, bedes gøre dette til Michael Rolf Jacobsen.

Ved henvendelse til Michael kan man få tilsendt regnskab 2016 for Røde Kors Hørsholm pr. mail.

 


Tags


Kunne dette også være interessant?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}