Logo_RGB 78

Genbrug med mening

 

Michael Clausen, Aktivitetsleder Røde Kors Butikken. (Foto: Carsten Legaard)

Michael Clausen, Aktivitetsleder Røde Kors Butikken.
(Foto: Carsten Legaard)

Hvis du vil være frivillig i vores Røde Kors butik i Hørsholm, kan du kontakte:

Aktivitetsleder Michael Clausen via mail på dette link eller på direkte telefon til butikken 45 57 22 02.

I Hørsholms Røde Kors butik på Usserød Kongevej 80 har vi et stort udvalg i tøj, sko, møbler, legetøj, bøger, teknik, porcelæn, smykker og ting og sager til gode priser.

I Depotet i Kokkedal Industripark 38 finder du et større udvalg af møbler som sofaer, borde, reoler, stole med mere.

 

Åbningstider

Røde Kors butikken, Usserød Kongevej 80
mandag til fredag kl. 10-18 og
lørdag kl. 10-14
Depotet, Kokkedal Industripark 38
tirsdag og torsdag kl. 14-18 og
lørdag kl. 10-14

Tøj, bøger og andet kan afleveres direkte i Røde Kors Butikken. Tøj kan også lægges i en af vore mange containere. Du finder containere i din nærhed på dette link.
Større ting som møbler, afleveres bedst på vores depot i åbningstiden der.

Møbler kan evt. afhentes hos dig efter nærmere aftale med butikken.

Røde Kors Hørsholm butik 2015. Stor og flot med mange lækre varer. (Foto: Michael Clausen)

Røde Kors Hørsholm butik 2015. Stor og flot med mange lækre varer.
Foto: Michael Clausen

Bliv ven med vores Røde Kors butik på Facebook på dette link.

Vi kan bruge alt dit gamle tøj – også selvom det er hullet eller slidt eller forvasket. Dit pæne genbrugstøj passer vi godt på og sælger videre i vores genbrugsbutik, mens tekstiler og meget slidt tøj sælges videre til genbrug i udlandet. Det tøj, som er i dårligst stand, kan genbruges som tekstilfibre i industriproduktion og blive til nye tekstiler.

 

Sådan arbejdede vi med området i 2017

Trods et generelt vanskeligt år for detailhandlen i Hørsholm formåede Røde Kors butikken på Usserød Kongevej 80 at fastholde omsætningen på niveauet fra sidste år. For at udvide kundekredsen ud over lokalområdet blev en række initiativer igangsat i løbet af året. Det drejer sig bl.a. om udvidet annoncering på Facebook og i lokalpressen, særlige skatkammersalg og andre specialsalg af udvalgte donationer.

Omsætningen steg godt 1 procent og overskuddet godt 5 procent til 5,7 mio. kr. Det er et meget tilfredsstillende resultat.

Målt på såvel omsætning som overskud var butikken på syvende år landets suverænt største Røde Kors butik. Der er omkring 240 Røde Kors genbrugsbutikker i Danmark, og butikken på Usserød Kongevej er arealmæssigt langt fra den største af dem. Men målt på omsætning er den alligevel 2,5 gange større end landets næststørste.

Butikken udvidede allerede i 2015 aktiviteterne med salg på enkelte ugedage fra lejede lagerlokaler i Kokkedal Industripark 38, kaldet Møbeldepotet. Her sker først og fremmest salg af møbler, en aktivitet som er for pladskrævende til at kunne finde sted i det ønskede omfang fra lokalerne på Usserød Kongevej. Omsætningen fra møbeldepotet udviklede sig positivt gennem 2017 og ville – trods den begrænsede åbningstid – i sig selv gøre depotet til Danmarks omkring 30. største Røde Kors butik.

Genbrugsaktiviteten indgik i 2017 endnu et mindre lejemål på Møllevej i Nivå til at tilvejebringe ekstra lagerplads.

Genbrugsaktivitetens frivillige er stolte af de opnåede resultater, men vil som altid gerne dele stoltheden med hele lokalområdet. For opbakningen fra befolkningen i området var som i tidligere år enorm, såvel i form af mange indkomne donationer som en stadig strøm af kunder til butikken og møbeldepotet.

Røde Kors Butikken beskæftigede i gennemsnit knap 200 frivillige gennem 2017, og hver eneste frivilligs indsats var medvirkende til det gode årsresultat.

Donationerne er butikkens eksistensgrundlag, og vi er altid taknemmelige for dem.