januar 26

Røde Kors genbrug igennem 25 år i Hørsholm

Størst i omsætning ud af de 243 Røde Kors butikker i Danmark.

I denne uge er det 25 år siden, at Røde Kors genbrugsaktivitet i Hørsholm startede. Det skete den 25. januar 1996, da Røde Kors åbnede sin første genbrugsbutik i Hørsholm.  

Desværre betyder corona-situationen, at det ikke er muligt at fejre 25-årsdagen for kunder og de mange frivillige, som er aktive i Røde Kors genbrugsaktivitet med en butik med to salgssteder i henholdsvis Hørsholm og Kokkedal – den sidste med møbler og andet boliginventar. 

Leif B. Johansen, der siden 2019 har været aktivitetsleder:

”Jeg selv var en del af bestyrelsen og af teamet, der i 1996 oprettede genbrugsbutikken på Usserød Kongevej 89, og vil gerne bidrage til at markere 25-årsdagen med et flashback til 1996 og fortælle historien om etableringen af vores første genbrugsbutik i Hørsholm”. 

Flashback til 1996

I 1996 hed Røde Kors-afdelingen: Hørsholm-Karlebo Røde Kors. Navnet skyldes, at det i nogle få år ikke var muligt at finde frivillige, der ville indtræde i den daværende bestyrelse i Karlebo Røde Kors. For at holde liv i Røde Kors-aktiviteten i Karlebo, som dengang var en selvstændig kommune, blev de to afdelinger i 1990 lagt sammen, for nogle år efter at blive adskilt igen. 

”I bestyrelsen drøftede vi allerede i 1993, om vi havde mod nok til at oprette en genbrugsbutik. Det havde vi heldigvis, og vi undersøgte mulighederne for at finde en egnet butik, som skulle ligge centralt i Hørsholm. Helst i Hovedgaden eller tæt derved. Opgaven viste sig næsten umulig, da der ikke var nogen ledige butikker, og da der i de næste par år kun blev få ledige butikker, hvor huslejen var alt for høj til, at bestyrelsen turde indgå en lejeaftale,” beretter Leif B. Johansen. 

Ejeren af ejendommen Usserød Kongevej 89, hvor der i dag er cykelforretning, satte i september 1995 et skilt i vinduet om, at butikken var til leje, så var det tid at slå til. Butikken havde i mange år været en bilforretning med autoværksted i gården bag ved forretningen og villaen. Ejeren havde på det tidspunkt flyttet sin bilforretning til Birkerød, så butikken blev en overgang benyttet til salg af bl.a. store spabade. Røde Kors bestyrelse drøftede mulighederne for at oprette en genbrugsbutik her. Den store skepsis var dog, at butikken lå alt for langt fra centrum, så der ville sikkert ikke komme tilstrækkeligt med kunder til, at økonomien kunne hænge sammen.  

499 busser i døgnet

Da sygehuset lå på den anden side af Usserød Kongevej, var der busstoppesteder i begge vejsider lige ud for butikken. En optælling på de opsatte køreplaner viste, at i alt 499 busser faktisk kunne stoppe hvert døgn ud for butikken.

”Denne lidt specielle information betød, at bestyrelsen nu besluttede at indgå en lejeaftale og oprette genbrugsbutikken,” fortæller Leif B. Johansen og fortsætter:

”Som de øvrige Røde Kors-butikker skulle det alene være en tøjbutik. Der blev hurtigt lavet en mundtlig aftale med udlejer, så planlægningsarbejdet og hvervning af frivillige kunne påbegyndes”. 

Først i december måned var lejeaftalen klar til underskrift, og det praktiske arbejde med indretning af butikken og sorteringslokalet kunne startes. Butikken blev dels indrettet med en doneret disk og noget inventar fra en herretøjsbutik i Kongevejscentret og med noget nyindkøbt inventar. Alle vægge blev malet. Værkstedet blev indrettet til sorteringslokale med et nyt trægulv, der dækkede de to dybe værkstedsgrave, og alle vægge blev malet. Arbejdsborde og de mange stigereoler overtog man fra Røde Kors Asylafdeling, som også leverede bord og stole til personalekøkkenet. 

Containerne kommer

I november 1995 gav Hørsholm Kommune tilladelse til opstilling af containere til indsamling af tøj på forskellige parkeringspladser i kommunen. Hvervning af frivillige til butikken skete dels internt i Røde Kors og dels ved et informationsmøde den 10. januar 1996 i butikken.  

Informationsmødet, der var annonceret i avisen, blev en succes med rigtigt mange deltagere.  Da mødet var slut, og de mange personlige samtaler var gennemført, havde ca. 40 kvinder meldt sig som frivillige i den nye genbrugsbutik. 

I løbet af januar blev alle frivillige introduceret til opgaverne. Indkommet tøj blev sorteret, prissat og placeret på hylder og tøjstativer.  Torsdag den 25. januar 1996 kl. 12.00 åbnede Genbrugsbutikken med bl.a. taler af borgmester Hanne Falkensteen og Røde Kors’ generalsekretær Jørgen Poulsen. Endvidere deltog stort set alle de mange nye frivillige og mange kommende kunder, som havde læst om åbningen i avisen. 

Leif B. Johansen husker en ikke uvæsentlig detalje:

Lån tilbagebetalt på tre måneder

”For at kunne betale husleje-indskuddet, lånte vi 90.000 kr. af Røde Kors Landskontor. Det store lån gav en vis usikkerhed i bestyrelsen, med hensyn til tilbagebetaling. Heldigvis havde butikken et flot salg fra første åbningsdag, så efter bare tre måneder var lånet tilbagebetalt”.

Tømning af de seks containere ude i byen blev gennemført af en frivillig mand, der i egen bil løste opgaven et par gange om ugen. Benzinen fik han betalt af Røde Kors. De to containere ved butikken blev tømt dagligt af butikkens frivillige.

Den første daglige ledelse

I september 1996 etablerede vi en egentlig aktivitetsgruppe, som blev til den daglige ledelse af genbrugsaktiviteten. Mange frivillige har været tilknyttet Røde Kors Genbrug i en længere årrække – nogle har faktisk været med helt fra starten. Den første aktivitetsgruppe bestod af Grethe Andersen, Elli Planck, Kirsten Schou og Inger Eriksen samt suppleant Jane Jonsbak og Leif B. Johansen, som selv var aktivitetsleder.  

Første års salg blev på i alt 585.000 kroner, hvilket var meget flot sammenlignet med de andre genbrugsbutikker. Da udlejer et par år senere flyttede ud af villaen, lejede Røde Kors også villaen, som blev anvendt til forenings- og undervisningslokaler. I den tilhørende garage oprettede vi vores første bogafdeling, som i starten havde åben hver lørdag. 

Kælderen blev benyttet til det legetøj, som borgene – mod forventning – havde lagt ned i de sække med tøj, som de havde smidt i vore tøjcontainere. Da Røde Kors-butikkerne på dette tidspunkt ikke solgte legetøj, blev legetøjet sendt videre til nødlidende børn i Rumænien. 

Omsætning firedobles

Butikken i nr. 89 nåede at fejre 15 års jubilæum i januar 2011, før man den 13. oktober samme år besluttede at flytte over på den anden side af Usserød Kongevej i nr. 80 og fik betydeligt mere plads i den nuværende butik. Allerede det første år i de nye lokaler blev omsætningen øget til det firedobbelte.  

I efteråret 2015 blev Røde Kors Genbrug udvidet med Røde Kors Møbler på adressen Kokkedal Industripark 38, som åbnede den 1. oktober, og som siden åbningen er blevet udvidet med adskillige kvadratmeter.    

Mod og engagement

Når man i Røde Kors opretter en genbrugsbutik, eller man flytter butikken til nye og større lokaler, eller man laver salgssteder på flere adresser, eller måske etablerer et fjernlager, så kræver det dels et stort mod fra bestyrelsens side, dels et fantastisk sammenhold med fokus på opgaverne fra de mange frivillige i Genbrugsaktiviteten. 

Jørgen Jørgensen, formand for Røde Kors Hørsholm:

”Den fantastiske udvikling, som har gjort Røde Kors Hørsholm Genbrug til den økonomisk bedste genbrugsaktivitet i Røde Kors Danmark, er virkelig et bevis på både de skiftende bestyrelsers mod og et engageret team af frivillige, som viser sammenhold og evne til at arbejde for vores fælles mål, nemlig at skaffe penge til Røde Kors’ hjælpearbejde”. 

Røde Kors butikken 1996

Artikel om åbningen af butikken i Ugebladet 1996

Røde Kors åbningsannonce 1996

Røde Kors åbningsannonce 1996

Artikel om åbning af butikken 1996

Ugebladet om åbning af butikken 1996. I forgrunden borgmester Hanne Falkensteen og Røde Kors generalsekretær Jørgen Poulsen.

Artiken i FAA om åbning i 1996

Artikel i Frederiksborg Amts Avis om åbning i 1996

Leif b Johansen beskåret

Nuværende leder af genbrugsaktiviteterne Leif B. Johansen var en af initiativtagerne til åbningen af den første butik for 25 år siden.
Foto: Jerry Ritz

_________________________________________

FAKTA

Den første Røde Kors genbrugsbutik åbnede i Danmark i 1975 i Aars i Vesthimmerland.

Da Røde Kors butikken i Hørsholm åbnede i 1996, var det butik nr. 113 i Danmark. Dengang var der 40 frivillige beskæftiget i butikken. I dag er tallet 210. Ved udgangen af 2020 var der 243 Røde Kors butikker i Danmark, som gav et samlet overskud på 74,5 mio. kroner, som anvendes til hjælpearbejde herhjemme og i verdens brændpunkter. Der bliver årligt indsamlet 8.500 tons tøj. 


Tags


Kunne dette også være interessant?

Møde om tilskuddet til Grønland

Møde om tilskuddet til Grønland
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}