juni 12

Gør en forskel – Bliv aktivitetsleder for Røde Kors Integrations-team

Vores nuværende leder ønsker at slutte efter 20 års frivilligt arbejde i Røde Kors, heraf de sidste 15 som aktivitetsleder for integrationsområdet i Hørsholm.
Derfor søger vi en ny leder, som sammen med et team på ca. 40 frivillige vil arbejde for, at flygtninge integreres godt i det danske samfund, herunder at der knyttes kontakter til frivillige danskere.
Opgaverne for integrationsaktiviteterne er af social og humanitær karakter og må ikke forveksles med de opgaver, som er kommunens ansvar, f.eks., introduktion til Hørsholm, bolig, institutioner, uddannelse, job, økonomi m.m.
Teamet mødes om onsdagene, hvor der holdes cafe, hvor flygtninge kommer og hygger sig og får evt. hjælp til lektier og nyder samværet med lokale frivillige.
Røde Kors arrangerer ture til kulturelle seværdigheder og andre arrangementer, spis-sammen, sportsaktiviteter, ferielejre og andre aktiviteter.
Aktivitetslederen er tovholder for frivillige og koordinerer aktiviteterne og tager imod nye flygtninge og nye frivillige.
Den nye aktivitetsleder forventes at have et venligt og imødekommende væsen, være samarbejdsvillig og have empati for mennesker i svære situationer.
Til gengæld venter et spændende og meningsfuldt frivilligjob, hvor der gøres en forskel for de mennesker, der hjælpes.
Der må påregnes ca. 5 – 10 timers arbejde om ugen, idet mange af opgaverne udføres af andre frivillige i teamet.
Der vil være mulighed for at deltage i relevante kurser og temadage.
Tiltrædelse efter aftale.
Henvendelse til formand Jørgen Jørgensen
E-mail: hoersholm.formand@rodekors.dk
Tlf. 40137769

Røde Kors Hørsholm er en velfungerende afdeling med ca. 350 aktive frivillige i forskellige aktiviteter som Besøgsvenner, Genbrug, Førstehjælp, Nørklerne, Indsamling, Kommunikation, Vågetjeneste og Integration.


Tags


Kunne dette også være interessant?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}