Vågetjenesten

Ro og nærvær i livets sidste timer

Ønsker du at være frivillig i vågetjenesten eller vide mere, kan du kontakte:
Aktivitetsleder Annie Birkvang på telefon 20 94 80 02.

Vågetelefon 20 94 80 02 er altid er åben.

Vi er til stede og giver omsorg til døende. Det kan være et ensomt menneske, der ikke skal dø alene, eller vågetjenesten kan aflaste familien.

De frivillige er alle nøje udvalgt og gode til at berolige, lytte og skabe ro omkring sig. De bliver tilkaldt via afdelingslederne på plejehjemmene eller hjemmeplejen i Hørsholm Kommune. De erstatter ikke den professionelle pleje, men sørger for menneskeligt nærvær i den sidste tid.

Desværre har vi af og til måttet sige nej til vågetjeneste, da vi ikke har vågere nok. Der har også været forespørgsler om aflastning, men det har vi ikke kunnet efterkomme af samme årsag. Vi har våget i Breelteparken, på Sofielund, Louiselund samt i private hjem.

Vågetjenesten Røde Kors Hørsholm