Værket logo

 

Værket skal afhjælpe ensomhed blandt voksne mellem 30 og 60 år ved at skabe gode fælles oplevelser og social udvikling i lokale netværk.  

Her skaber vi et trygt fælleskab, hvor du sammen med andre kan finde måder at bryde ensomheden på.

Her mødes vi om fælles aktiviteter, som du er med til at bestemme. Det kan være at spise sammen, gå tur, spille spil eller tage på udflugt. På møderne lave vi også øvelser og udveksler erfaringer i gruppen. Hver netværksgruppe består af 10-12 personer, og hvert netværk har tilknyttet 3-4 frivillige gruppeledere.

HKH Kronprinsesse Mary deltager i Værket-event hos Røde Kors Slagelse.
HKH Kronprinsesse Mary deltager i event hos Røde Kors Slagelse.

Værket gennemførte en række aktiviteter i 2016. Blandt andet var deltagerne til musical i Det nye Teater finansieret af et legat fra Hørsholm Menighedshus’ Fond på 10.000 kr. Værket deltog endvidere i det landsdækkende arrangement “Danmark spiser sammen”. I Hørsholm foregik det i Sognegården. Samtlige deltagere i Værket deltog, og aktivitetslederen stod i køkkenet sammen med andre frivillige og lavede mad til 120 personer. Arrangementet var gratis for deltagerne.

Værket er et samarbejde mellem Mary Fonden og Røde Kors og er støttet af VELUX FONDEN.

Arbejdet udfases i 2018

Røde Kors Hørsholm har arrangeret disse aktiviteter for to hold med en halv snes deltagere hver. Det har drejet sig dels om lokale arrangementer og dels om landsdækkende initiativer som ”Danmark spiser sammen”. På grund af mangel på frivillige må Værkets aktiviteter i Hørsholm ophøre februar 2018.