maj 16

Venner viser vej for flygtninge fra Ukraine

Nyt Røde Kors netværk etableret af hjælpsomme Hørsholmborgere på et fundament af tillid, medmenneskelighed og ligeværdighed. 

Så snart Rusland begyndte invasionen af Ukraine, torsdag den 24. februar, gik Røde Kors Hørsholm i gang med at forberede sig på situationen med en forventet strøm af flygtninge til Danmark.

Vi vidste at Hørsholm vil få sin andel efter den positive meddelelse fra Borgmester Morten Slotved allerede dagen efter krigens start.

På et bestyrelsesmøde i forbindelse med Røde Kors lokalafdelings generalforsamling den 28. februar i Hørsholm Sognegård blev bestyrelsesmedlem Jerry Ritz’ initiativ om at stifte et nyt netværk af frivillige lokale borgere med navnet ”Venner Viser Vej” bekræftet med fuld opbakning fra en enig bestyrelse med den nye formand Jessica á Rogvi i spidsen. 

”Det er helt overvældende så stor interesse der er for at blive en del af det nye Røde Kors netværk målrettet til at hjælpe flygtninge fra Ukraine, helt i forlængelse af Røde Kors tidligere tiders lokale integrations indsats,” siger Jerry Ritz, der også er kommunikationsansvarlig i Røde Kors. Han fortsætter:

”Vi har fået over 50 tilmeldinger til ”Venner Viser Vej” og over 60 procent af dem var samlet til et dialog- og informationsmøde i Røde Kors huset den 9. marts med deltagelse af Anja V. Johansen, leder af Hørsholm Kommunes Integrationsteam. Der var en fantastisk spørgelyst fra de mange fremmødte, og det var et rigtig godt møde med god energi og lyst til at gøre en forskel for mennesker i nød,” slutter Jerry Ritz. 

Det var vanskeligt for Anja Johansen og lederne fra Røde Kors at svare på alle spørgsmålene den aften, da man afventer at Folketinget vedtager den nye Særlov, som skal gøre det muligt for personer, der er fordrevet fra Ukraine, at få midlertidig opholdstilladelse i Danmark. Flere af dem er allerede kommet hertil på turistvilkår, mens andre har ansøgt om asyl i Danmark. Der er bred opbakning til loven, som forventes vedtaget allerede i denne uge.

Sårbare mennesker der er flygtet fra krigen

”Det var rigtig vigtigt at få sat hele processen i gang med etablering af det nye frivillignetværk og få registreret de frivillige og deres individuelle kompetencer, som vi kan gøre brug af. Vi forventer mange børn fra Ukraine, og har man direkte kontakt med børn under 15 år, så er der lovmæssige krav om at der skal indhentes børneattester, en betingelse som alle frivillige i Røde Kors tilslutter sig. Vi har med sårbare mennesker at gøre, som er flygtet fra krigen. Derfor er der nogle grundlæggende ting som skal være i orden. Man skal kunne stole på en frivillig fra Røde Kors,” siger Jerry Ritz. 

Der er nedsat en styregruppen for Venner Viser Vej. Gruppen består af Carina Mosbæk, Olga Safonova, Bo Skovgaard og Nana Heltberg. Gruppens kontakt til bestyrelsen er Jerry Ritz. Carina og Olga deler stillingen som aktivitetsleder.

Carina og Bo er gamle kendinge af Røde Kors Hørsholm, hvor de begge er tidligere bestyrelsesmedlemmer. De to følte sig kaldet af situationens alvor i Ukraine til atter at gøre en indsats i den lokale afdeling. Carina var en af drivkræfterne, da Røde Kors tog imod flygtige fra Syrien og Eritrea i 2014-2015 sammen med Jerry Ritz i Maja Bildes daværende integrationsteam.  

Erfarne Røde Kors frivillige er på banen igen  

Carina Mosbæk siger: ”Jeg er rigtig glad for, at der er så mange lokale borgere som har meldt sig til at være aktive i netværket ”Venner Viser Vej”. Vi modtager dagligt henvendelser fra lokale borgere, som vil være frivillige i den nye aktivitet. De skal være meget velkomne, selvom det er uvist, hvor mange flygtninge der kommer til Hørsholm. Omkring halvdelen af dem, der er med i ”Venner Viser Vej”, har ligesom jeg selv erfaring fra Røde Kors' gamle integrationsteam, der blev nedlagt ved udgangen af 2021. Det betyder, at de erfaringer, som de har opnået, kan gives videre til den anden halvdel af netværket som er nye frivillige i Røde Kors”.

Olga Safonova siger: ”Jeg er gået ind i ”Venner Viser Vej” på baggrund af fundamentet i det sociale netværk: Tillid, Medmenneskelighed og Ligeværdighed. Som flygtning i Danmark kan det være svært at blive en aktiv del af samfundsfællesskabet og arbejdsmarkedet. Vi matcher lokale frivillige med flygtningefamilier, som de kan hjælpe til at få en bedre hverdag med indhold og introduktion til lokalsamfundet. Vi er deres nye venner, som har tid til at lytte og hjælpe dem igennem en vanskelig tid”. 


Ønsker man at blive en del af Røde Kors ”Venner Viser Vej”, skal man sende en mail med sine kontaktoplysninger til aktivitetsleder Carina Mosbæk – via dette link 

8.3.2022 Styregruppen i Venner Viser Vej Jerry

Styregruppen for "Venner Viser Vej" blev nedsat på dialog- og informationsmødet med de mange frivillige som har tilmeldt sig den nye aktivitet. Fra venstre forrest Olga Sofonova, aktivitetsleder, bag hende fra venstre Jerry Ritz, bestyrelsesmedlem og initiativtager, Bo Skovgaard og Carina Mosbæk, aktivitetsleder. Nana S. Heltberg var fraværende da billedet blev taget. (Foto: Helene Blom).

Venner Viser Vej 1

Der var stort fremmøde i Røde Kors møde og kursuslokaler på Savsvinget, da Jerry Ritz, på vegne af bestyrelsen havde inviteret til det første informations- og dialogmøde om det nye frivillige netværk "Venner Viser Vej" målrettet til at hjælpe flygtninge fra Ukraine med at få en god hverdag i lokalsamfundet og indgå i et socialt netværk med frivillige fra Røde Kors. (Foto: Helene Blom).

Venner Viser Vej illustrationsfoto fra RK.dk

Røde Kors Hørsholm har  mange års erfaring med at byde flygtninge velkomme og matche med frivillige lokale borgere. Røde Kors trækker på mange års erfaringer med intergration i den nye aktivitet "Venner Viser Vej" . Der etableres venskaber med flygtninge som bliver en del af et socialt netværk og introduceres til lokalsamfundet og foreningslivet. (Foto: Røde Kors.dk)  


Tags


Kunne dette også være interessant?

Møde om tilskuddet til Grønland

Møde om tilskuddet til Grønland
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}