juni 10

Vil du være med til at sætte retningen for det nye Røde Kors Møbelhus i Hørsholm?

Vi leder efter en frivillig ildsjæl til at stå i spidsen for vores Røde Kors møbelhus i Hørsholm, og som ønsker at være del af et godt social fællesskab med andre frivillige i den gode sags tjeneste.

Aktivitetsleder rollen

Som frivillig og ulønnet Aktivitetsleder går du forrest og sætter retningen for Møbelhuset samtidig med, at du er den samlende kraft i huset. Det gælder både salget, driften, kundeservicen og udseeendet af Møbelhuset – og ikke mindst at vedligeholde det gode fællesskab og arbejdsmiljø blandt de frivillige.

Dine opgaver vil typisk være:

• Udarbejde strategi for butikkens udvikling og aktiviteter (i samarbejde med de frivillige)

• Budgetstyring – i samarbejde med Bestyrelsen, som har det overordnede ansvar for afdelingens økonomi

• Vagtplanlægning

• Afholdelse af regelmæssige status- og opfølgningsmøder med de frivillige i Møbelhuset

• Samarbejde med Aktivitetslederen af Røde Kors Hørsholm Butikken på Usserød Kongevej 80

• Samarbejde og sparring med andre Røde Kors Møbelhuse i Danmark

• Deltagelse i relevante netværk, kurser og møder i Røde Kors regi omkring butiksdrift, genbrug og ledelse

• Deltagelse i Bestyrelsesmøder ca. 5 gange om årdet, hvor du giver en status på Møbelhuset – datoerne bliver planlagt for et år af gangen

Du har en primær kontaktperson i Bestyrelsen, som du kan sparre med, og der vil også være mulighed for hjælp og råd/vejledning fra butiks- og genbrugskonsulenter fra Røde Kors Landskontoret.

Du skal forvente et varierende tidsforbrug, ikke mindst i opstarten, men op til cirka 15 timer ugentligt i gennemsnit skal du forvente at bruge i Møbelhuset.

Dig

Der er forskellige tilgange og erfaringer til rollen som Aktivitetsleder, men grundlæggende forestiller vi os, at du har tidligere erfaring med ledelse, hvis det også er frivillige, er det et plus, og kan: 

• Skabe god trivsel og behagelig atmosfære blandt de frivillige og kunderne, bl.a. gennem tydelig og åben ledelse og kommunikation baseret på Røde Kors Hørsholms’ komunikationsprincipper 

• Organisere arbejdet i Møbelhuset med respekt for forskellighed og i løbende dialog med de frivillige om husets udvikling, retning og rammer 

• Uddelegere opgaver, således at alle frivilliges deltagelse og ejerskab for Møbehusets drift tilsikres

• Bruge de frivilliges kompetancer og resourcer på bedste måde i Møbelhusets hverdag

Det er ikke et krav, men det kan være en fordel hvsi du også har erfaring med et eller flere af disse områder:

• Salg

• Markedsføring

• Butiksdrit

• Strategi- og handlingsplaner

• Budget, som administrativ opgave

Som person kan du stå inde for værdierne og fællesskabet i Røde Kors, samtidig med, at du er:

• Rummelig, empatisk og imødekommende 

• Lyttende og åben overfor ideér og forslag de de andre Frivillige

• Fællesskabssøgende; dvs. du kan lide at være en del af fælleskab, der hjælper hinanden og arbejder pro-aktivt for dette

• En person med gennemslagskraft og beslutningskompetance

Ansøgning

Hvis du er interesseret – eller vil høre mere kan du kontakte betyrelsesmedlem Antony K. Mærsk på : antmar@rodekors.dk eller på telefon: 24 28 44 49.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Røde Kors Hørsholm

Møbelhuset drives af Røde Kors Hørsholm, som er en afdeling under Røde Kors, og har en årlig omsætning på XX

Røde Kors Hørsholm har seks igangværende aktiviteter og donerer årligt ca.  XX til katastrofer og nødlidende nationalt og internationalt.


Tags


Kunne dette også være interessant?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}