Kære Alle.

Velkommen. Hjertelig velkommen til vores nye tradition. En tradition vi starter i dag. En tradition som jeg håber vil være med til yderligere at styrke vores fællesskab i Røde Kors Hørsholm. Med denne tradition får bestyrelsen lov til at takke alle jer frivillige for jeres kæmpe indsats, som I hver især har ydet.

Røde Kors Hørsholm er en succesfuld organisation, fordi alle vores 9 aktivitetsområder gør det rigtig godt; takket være jeres indsats. Det er jeres personlige indsats, der alene er årsagen til, at vi er kendt for vores succeser og rekorder år efter år. Indsatsen betyder, at vi fra Røde Kors Hørsholm kan yde markante økonomiske og menneskelige bidrag til humanitær hjælp lokalt, nationalt og globalt.

Dette gør enhver bestyrelse stolt og taknemmelig. Vi i bestyrelsen ønsker, at vores nye tradition skal give os mulighed for at sige tak til jer. Samtidig får vi lært hinanden og vores andre kollegaer i de forskellige aktiviteter at kende. Det vil være med til at styrke vores fælleskab yderligere.

Det stigende behov for støtte hos alle de mange mennesker, som rammes af alle de konflikter, der er omkring om os betyder, at vores samarbejde og indsats er vigtigere end nogensinde. 

På vegne af bestyrelsen ønsker jeg alle et godt nytår. Vi er en organisation med et fælles mål og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde og styrket fælleskab.

Skål og godt nytår.