juli 10

Tak fra kommunalbestyrelsen

Læserbrev fra Annette Wiencken, medlem af kommunalbestyrelsen (V) og formand for § 17, stk. 4 udvalget om boligplacering af flygtninge:

Uddrag af artikel i Ugebladet den 17. juni 2015.

Hørsholm kommune har en vigtig opgave og en stor udfordring i at modtage, bosætte og integrere de mange flygtninge, som vi modtager i disse år.

Det er kommunens opgave at sørge for bolig, beskæftigelse og danskundervisning og at tilbyde en mentorordning. Det er lovbestemt.

Både Røde Kors og Frivilligcenter Hørsholm yder en stor indsats og begge organisationer er repræsenteret i det § 17, stk. 4-udvalg hvor vi i fælleskab forsøger at finde løsninger på flygtningeboligsituationen, der tilgodeser både Hørsholms borgere og de mange flygtninge.

Læs hele artiklen på dette link.


Tags


Kunne dette også være interessant?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}