februar 26

Friske kræfter og genvalg til erfarne bestyrelsesmedlemmer

Røde Kors Hørsholm afholdt torsdag den 23. februar 2023 den ordinære generalforsamling på Sofielund Aktivitetscenter. Formand Jessica á Rogvi fremlagde bestyrelsens beretning for afdelingens virke i 2022, og kasserer Michael Rolf Jacobsen fremlagde regnskabet. Begge blev modtaget med akklamation af forsamlingen, der bestod af medlemmer og frivillige.

På dagsordenen var valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen ønskede at udvide ved at gå fra de tidligere 6 til 7 medlemmer og få en suppleant tilknyttet, hvad der ikke har været i seneste periode.  

Bestyrelsesmedlem og aktivitetsleder for kommunikation Jerry Ritz genopstillede ikke til valg til bestyrelsen. Han blev takket af Jessica á Rogvi og modtog Røde Kors' sølvnål for sin indsats for Røde Kors i de seneste 13 år. Jerry fortsætter som Aktivitetsleder for kommunikation indtil en ny er udpeget til denne post, og han fortsætter også som frivillig i Ukraine-aktiviteten Venner Viser Vej.

Næstformand Jørgen Jørgensen og bestyrelsesmedlem Lise Frimodt genopstillede og blev valgt sammen med to nye bestyrelsesmedlemmer, Jette Toft og Kim Chalmer. Kitt Johansen blev valgt som suppleant.

Bestyrelsesmedlemmer er valgt for en 2-årig periode, så derfor var formand Jessica á Rogvi, kasserer Michael Rolf Jacobsen og bestyrelsesmedlem Jonna Farbmacher ikke på valg i år. De er fortsat medlemmer af bestyrelsen. På det efterfølgende konstitueringsmøde blev Jørgen Jørgensen og Michael Rolf Jacobsen genvalgt til posterne som henholdsvis næstformand og kasserer. 

Førstehjælpsinstruktør Hanne Bak-Jensen fratrådte efter mange i afdelingen. Hun blev takket for sin indsats af Aktivitetsleder John Frese, som overrakte blomster. 

Aftenen sluttede med et spændende foredrag med journalist Julie Bergstrand-Christensen om Røde Kors humanitære hjælpeindsats i Ukraine, som blev invaderet af Rusland den 24. februar 2022. Julie var netop ankommet til Danmark efter at have været udsendt i Ukraine som Røde Kors kommunikationsdelegat siden maj 2022.

Der var stor spørgelyst blandt tilhørerne, før Julie kunne afslutte og formanden Jessica takke deltagerne for det flotte fremmøde og den store interesse for Røde Kors arbejde såvel i lokalt som globalt.  

23.02.2023 Ny bestyrelse

Fra venstre Jessica á Rogvi, Michael Rolf Jacobsen, Kim Chalmer,  Kitt Johansen, Lise Frimodt, Jørgen Jørgensen og Jette Toft. Indsat nederst i højre hjørne : Jonna Farbmacher. Fotos: Jerry Ritz

Hanne Bak Jensen takker

Hanne Bak-Jensen, førstehjælpsinstruktør sluttede sit virke som underviser i Hørsholm og fik tak for sin indsats og blomster af aktivitetsleder John Frese. Foto: Kim Meldgaard

Jerry Ritz takker af

Jerry Ritz, bestyrelsesmedlem og mangeårig aktivitetsleder for afdelingens kommunikation, blev tildelt Røde Kors' sølvnål og takkede nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer samt aktivitetsledere for godt samarbejde i bestyrelsen siden 2010. Formand Jessica à Rogvi ser til. Foto: Kim Meldgaard

Julie Bergstrand-Christensen foredrag

Julie Bergstrand-Christensen gav et meget spændende foredrag om Røde Kors' indsats med humanitær nødhjælp i Ukraine efter Ruslands invasion i februar 2022. Foto: Jerry Ritz

Generalforsamling deltagerne set bagfra

Der var stort fremmøde af medlemmer og frivillige til den årlige generalforsamling og efterfølgende Ukraine-foredrag på Sophielund Aktivitetscenter den 23. februar. Foto: Kim Meldgaard

Røde Kors Hørsholm årsberetning 2022

Tryk her og få bestyrelsens årsberetning


Tags


Kunne dette også være interessant?

Kan du lide at skrive?

Kan du lide at skrive?
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}