marts 2

Velbesøgt generalforsamling i Røde Kors Hørsholm

Der blev mandag den 24. februar afholdt generalforsamling i Røde Kors Lokalafdeling. Det foregik i en meget velbesøgt Hørsholm Sognegård med 65-70 deltagere.

Trækplaster denne aften var foredraget med Troels Boldt Rømer, den 25 årige landsformanden for Ungdommens Røde Kors. Troels fortalte levende og humoristisk om sit engagement i organisationen, hvor han næste år kan fejre 10 års jubilæum. Han blev frivillig i Ungdommens Røde Kors allerede som 16 årig og valgt til landsformand, da han var fyldt 23.

”Troels’ foredrag var meget inspirerende, og det er helt sikkert at de tilstedeværende fik et positivt indtryk af Ungdommens Røde Kors,” siger Jerry Ritz, som er kommunikationsansvarlig i Røde Kors lokalafdeling. Ungdommens Røde Kors har haft stor fremgang som organisation de senere år. Medlemstallet er gået fra godt 2.000 i 2006 til nu over 13.000 og med lokalafdelinger 35-40 steder i Danmark. 

Et af Ungdommens Røde Kors flagskibe er deres populære ferielejre, som hver sommer sender 1400 børn og unge afsted på lejre sammen med 800 frivillige unge. Et projekt, som Hørsholm Røde Kors også har haft stor glæde af. Dette kunne Maja Bilde, aktivitetsleder for Integrationsteamet i Hørsholm, bekræfte.

Økonomisk fremgang

Efter at formand Jørgen Jørgensen havde fremlagt bestyrelsens beretning, forelagde kasserer Michael Rolf Jacobsen regnskabet for 2019. Regnskabet viser et overskud af afdelingens aktiviteter som er 20 procent højere end året før.

Jørgen Jørgensen fremhævede, at det gode resultatet skyldes den store indsats fra de over 350 frivillige:

”Uden det store engagement fra de mange frivillige i afdelingen, som bruger rigtig mange timer i Røde Kors, havde det ikke været muligt at bidrage økonomisk i stor skala til nødhjælp for de svageste herhjemme og i katastrofeområder ude i verden. Vi skylder de frivillige stor tak for indsatsen”.   

Bestyrelsen genvalgt

Efter beretning og fremlæggelse af regnskabet var det tid for valg til bestyrelsen. Både formand og kasserer var på valg i år, ligesom Jonna Farbmacher, der i årets løb blev indsuppleret i bestyrelsen. Alle tre stillede op og blev genvalgt med akklamation.

Jørgen Jørgensen blev indsuppleret i bestyrelsen i efteråret 2015 og i februar 2016 valgt til formand. Han går således nu ind i sin tredje valgperiode. Michael Rolf Jacobsen er veteran og har været i bestyrelsen siden 1997.

Bestyrelsen består efter generalforsamlingen og den efterfølgende konstituering af Jørgen Jørgensen (formand), Jessica Malmqvist (næstformand), Michael Rolf Jacobsen (kasserer), Jerry Ritz (kommunikationsansvarlig), Lise Frimodt, Rachel Moldavsky og Jonna Farbmacher.

Bestyrelsens beretning for 2019 finder du HER.

Referat fra generalforsamlingen finder du HER

Røde Kors bestyrelse 2020 3 final
NYVALGT BESTYRELSE. Røde Kors nyvalgte bestyrelse i Hørsholm Sognegård, siddende fra venstre Jonna Farbmacher, Jørgen Jørgensen (formand) og Rachel Moldovsky. Stående fra venstre Michael Rolf Jacobsen (kasserer), Lise Frimodt og Jerry Ritz (kommunikationsansvarlig). Jessica Malmquist (næstformand) var forhindret i at deltage og er derfor ikke med på billedet. Foto: John Frese     


Tags


Kunne dette også være interessant?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}