Besøgsvenner søges. Henvendelse til aktivitetslederAnne Gruelund, Røde Kors Hørsholm

Stort behov for nye besøgsvenner i Hørsholm

Anne Gruelund, ny leder af Røde Kors besøgstjenesten, søger nye frivillige besøgsvenner i Hørsholm til hjælp for ensomme.

Besøgsvenner søges. Henvendelse til aktivitetsleder Anne Gruelund, Røde Kors Hørsholm

Besøgsvenner søges. Henvendelse til aktivitetsleder Anne Gruelund, Røde Kors Hørsholm

For to år siden valgte Hørsholmborgeren Anne Gruelund at gå på pension efter at have været børnehaveklasseleder på Engholmskolen i Allerød i mere end 24 år. Men efter den første tid som pensionist stod det klart for hende, at hun savnede kontakten til andre mennesker, som havde fyldt så meget i hendes arbejdsliv.

Anne Gruelund: ”Jeg savnede mit job, som har været præget af stor menneskelig kontakt og det, at være sammen med andre mennesker om at løfte en fælles opgave. Jeg blev kontaktet af Jerry Ritz fra Røde Kors, som mente at jeg var den aktivitetsleder de søgte til besøgstjenesten, og jeg må indrømme at jeg blev nysgerrig efter at høre hvad opgaven gik ud på”.

Det resulterede i et møde med Ole Persson fra Røde Kors bestyrelse i slutningen af 2016. Røde Kors i Hørsholm har opbygget sin besøgstjeneste for ensomme og medvirket til at opbygge venskaber i en årrække.

Anne syntes at det lød rigtig spændende. Børn og ældre har det tilfælles, at de kræver opmærksomhed og ikke skal føle sig alene. Kort tid efter gik hun i gang med at danne sig et overblik over de besøgsvenner i Hørsholm, som havde været uden leder i en periode, og hun måtte desværre konstatere, at der er en hel del ældre borgere, som står på Røde Kors venteliste til af få en besøgsven, der kan komme en gang om ugen.

Jørgen Jørgensen, formand for Røde Kors Hørsholm, har budt Anne Gruelund velkommen som organisationens nye aktivitetsleder og siger:

”Anne Gruelund har allerede deltaget i flere møder med andre frivillige aktivitetsledere og bestyrelsen, og det er mit klare indtryk, at hun har det der skal til, såvel menneskeligt med at matche besøgsvenner med ensomme som det rent organisatoriske med at lede et team af frivillige”.

Børn så langt væk som New York og Tokyo

Anne Gruelund siger: ”Jeg kan godt lide det menneskelige aspekt i Røde Kors’ arbejde, som er helt upolitisk, og det, at man som frivillig kan gøre en forskel for ensomme mennesker.”

Hun er i fuld gang med at rekruttere andre frivillige, som gerne vil være med til at løfte opgaven og påtage sig at være besøgsven for en ældre medborger, mand eller kvinde.

I øjeblikket har Røde Kors et korps af 10-12 frivillige som gæster ensomme borgere, men hvis Røde Kors skal opfylde ønsker fra den aktuelle venteliste, er der brug for det dobbelte antal. Der er akut behov for ti nye besøgsvenner.

”Der er mange fordomme, om hvad det vil sige at være besøgsven,” siger Anne Gruelund og forsætter:

”Det er vigtigt at understrege, at man som besøgsven ikke træder ind på de områder, som varetages af faguddannet personale. Man skal hverken gøre rent eller købe ind for den ensomme person. Man skal være en erstatning for de venner og familiemedlemmer, som ikke lige bor i nærheden. Man kan gå en tur sammen, spille et spil eller bare sludre over en kop kaffe. I den globaliserede verden oplever jeg ofte, at børnene bor så langt væk som New York og Tokyo. De kommer ikke lige forbi og får en kop kaffe og en sludder, som kan være et lyspunkt i hverdagen.”

Du bliver ugens højdepunkt

Anne understreger at alderen på en besøgsven faktisk er underordnet. Det kan lige så godt være en, som er 35 år og aktiv på arbejdsmarkedet, men som har mulighed for at afsætte et par timer om ugen, som en ung studerende på 24 eller en efterlønner på 60 – der er brug for alle, der vil gøre en forskel og glæde et ensomt medmenneske.

Anne spørger derfor direkte: “Vil du være den, der hjælper den næste?”

“Det betyder din hjælp som frivillig: Du erstatter ensomhed med livsglæde og bedre livskvalitet. Du bliver ugens højdepunkt og måske opstår et nyt venskab…”.

Hvis du er interesseret i at blive besøgsven, kan Anne Gruelund kontaktes på e-mail eller på telefon 40 96 53 40.

Fakta om Besøgsvenner i Hørsholm
Frivillige Røde Kors besøgsvenner gør hver uge en forskel for 5000 ensomme mennesker landet over. Besøgsvennerne er med til at bryde ensomheden og skabe ny glæde ved livet. Men mange ensomme står på venteliste.
Røde Kors i Hørsholm beskæftiger tæt ved 400 frivillige og har aktiviteter indenfor førstehjælpskurser, nørkler, vågetjenesten, flygtningevenner/integration, julehjælp, indsamling og Danmarks største genbrugsbutik.